Selecteer een pagina

Sectoren

HighScan - Grondbouw

Grond-, weg & waterbouw

Drone Solutions

Inmeten en vastleggen van projecten vanuit de lucht biedt meer informatie. Digitale verwerking is daarna mogelijk; gps posities, afstanden, oppervlakten en volumes. Goede vastlegging van verloop van het project welke u eenvoudig kunt delen met opdrachtgevers en uitvoerders.

Agrarisch

Drone Solutions

Door middel van drone technologie kunnen we percelen scannen. Oppervlakte en volume berekening. Maar ook groeiontwikkeling van gewassen, waarmee precisielandbouw kan worden uitgevoerd. Wij laten u graag de mogelijkheden zien van deze snel groeiende techniek.

HighScan - Agrarische sector
HighScan - Inspectie

Inspectie & veiligheid

Drone Solutions

Bij hoog gelegen installaties, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, is de drone het meest geschikte instrument voor inspectie. Gebruikmakend van de juiste (warmte-) camera’s kan beeld en informatie snel en goed ingewonnen worden. Ook bij het opsporen van dieren en mensen levert de warmtecamera vanuit de lucht aanzienlijk sneller resultaat op.

HighScan | Drone Solutions